O NAS

KAMPANIA MOBILNA, KAMPANIE POBRANIOWE, REKLAMA MOBILE

ZESPÓŁ APPNETMEDIA JEST GRUPĄ DOŚWIADCZONYCH SPECJALISTÓW KTÓRZY OD PONAD 15 LAT, Z SUKCESEM REALIZUJĄ PROJEKTY MEDIOWE. SWOJĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYWALI W INTERNECIE, MEDIACH ELEKTRONICZNYCH, PRASIE ORAZ OUTDOORZE.

W DOBIE TECHNOLOGICZNEGO POSTĘPU ORAZ DYNAMICZNIE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ OTOCZENIA, NOWEGO WYMIARU I ZNACZENIA NABIERAJĄ INNE, „NOWE” KANAŁY KOMUNIKACJI. MEDIA CORAZ BARDZIEJ ZBLIŻAJĄ SIĘ DO ODBIORCY I STAJĄ SIĘ JEGO NIEODŁĄCZNYM TOWARZYSZEM. WYKORZYSTANIE TYCH MEDIÓW NABIERA WIĘC NOWEGO ZNACZENIA.
NASZĄ MISJĄ JEST STWORZENIE TRWAŁYCH I WARTOŚCIOWYCH RELACJI POMIĘDZY MARKAMI I KONSUMENTAMI – KAMPANIA MOBILNA, KAMPANIE POBRANIOWE, REKLAMA MOBILE. JESTEŚMY PRZEKONANI, ŻE MEDIA MOBILNE SĄ PRZEDE WSZYSTKIM PIERWSZYM PUNKTEM STYKU POMIĘDZY MARKAMI I KONSUMENTAMI, A WYKORZYSTANIE ICH POTENCJAŁU TO WIELKA SZANSA NA NOWĄ JAKOŚĆ W ANGAŻOWANIU KONSUMENTÓW. TO WRESZCIE CORAZ WIĘKSZY WACHLARZ ROZWIĄZAŃ NIESTANDARDOWYCH, KTÓRE POZWALAJĄ NA ŚWIEŻE I PRZEDE WSZYSTKIM INNE SPOJRZENIE NA PROCES KOMUNIKACJI.

iab_stempel-czlonkowski_nadzwyczajnyOFEROWANA PRZEZ NAS NOWOCZESNA TECHNOLOGIA MONITORINGU I RAPORTOWANIA POZWALA NA MIERZENIE I DOSTARCZANIE INFORMACJI NA TEMAT EFEKTÓW KOMUNIKACJI. DZIĘKI TEMU WIEMY JAK W PEŁNI WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ MOBILNYCH KANAŁÓW KOMUNIKACJI.

MOBILNE KANAŁY KOMUNIKACJI, REKLAMA MOBILE, KAMPANIA MOBILNA, KAMPANIE POBRANIOWE – OPTYMALIZACJA KAMPANII REKLAMOWEJ